top of page

Egg Benedict เริ่มต้นวันดีดีด้วยมื้อดีดี

กลายเป็น #เมนูอาหารเช้า ที่หลายคนติดใจ และกลับมา ทานเป็นประจำ กับ #Eggbenedict


"เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ความใส่ใจ" เมนูนี้มีรายละเอียดอยู่เยอะที่ต้องอาศัย ความใส่ใจ และความละเอียด ทั้งการทำ #ไข่ดาวน้ำ หรือ Poached Egg ที่มีกรรมวิธีการทำที่ยาก และต้องฝึกฝน การตีซอสฮอลันเดสที่ต้องทำสด ใหม่อยู่ตลอดเวลา

9 views0 comments
bottom of page