© 2023 by Barista. Proudly created with Wix.com

Fresh roasted coffee

Ethiopia  Guji, Ana Sora 

Single Origin Ethiopia Guji, Ana Sora 
รสชาติของเค้าก็จะมาทางบลูเบอร์รี่ พลัม 
มีความเปรี้ยวอมหวาน ฉ่ำ ชุ่มคอ
แล้วปิดท้ายด้วยครีมมี่ๆ ค้างอยู่ในปาก

 

เอธิโอเปียรอบนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่า
เป็น Dry หรือที่เรียกว่า Natural process 
ซึ่งเค้าจะนำเมล็ดกาแฟสดไปตากแดดให้แห้งสนิท
ก่อนนำไปสีเป็นสารกาแฟค่ะ ซึ่งกรรมวิธีนี้
จะได้ความ Full body มากขึ้น 

  • Facebook
  • Instagram
  • Line Official Account
  • YouTube
Ethiopia Guji, Ana Sor